Newyddion

Newyddion


Ffair Nadolig

Cylchlythyr Hydref - Rhif 7

Hydref Rhif 7 - cliciwch yma


Ffair Nadolig

Cylchlythyr Hydref - Rhif 6

Hydref Rhif 6 - cliciwch yma


Ffair Nadolig

Cylchlythyr Hydref - Rhif 5

Hydref Rhif 5 - cliciwch yma


Ffair Nadolig

Cylchlythyr Medi - Rhif 4

Medi Rhif 4 - cliciwch yma


Ffair NadoligCylchlythyr Medi - Rhif 3

Medi Rhif 3- cliciwch yma


Ffair Nadolig

19/07/21 - Cylchlythyr Haf 2021

Cylchlythyr Haf - cliciwch yma


27/05/21 - Sialens Rhedeg

Roedd hi'n fore bendigedig i gwblhau'r sialens rhedeg 30 gwaith rownd y trac (tua 2 filltir). Da iawn blwyddyn 3 a 4 am gwblhau'r her mor wych.
Casglwyd £651.50 tuag at yr elusen WWF i noddi anifeiliaid prin.

  • 270521-sialens-rhedeg
  • 270521-sialens-rhedeg
  • 270521-sialens-rhedeg
  • 270521-sialens-rhedeg

07/12/20 - Eisteddfod Rhithwir 2021

Eisteddfod Rhithwir 2021

Cliciwch yma i darllen fwy Eisteddfod Rhithwir 2021

 

 


18/05/20 - Cefnogaeth i rieni: COVID-19

Cefnogaeth i rieni

Dysgu o Bell

Cefnogi Plant yn ystod Hunan Ynysu


19/03/20 - Cyngor i Rieni: COVID-19

Coronavirus

Taliadau Cynnig Gofal Plant Cymru i barhau hyd yn oed os na fydd plant yn bresennol yn sgil ynysu rhag coronafeirws

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Addysg – Cau ysgolion

Diweddariad fideo gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg.

Diweddariadau ar gael drwy’r wefan - cliciwch yma

Diweddarir cyngor ac arweiniad ar gyfer lleoliadau addysgol yn reolaidd i adlewyrchu cyngor diwygiedig

Dysgu o bell trwy Hwb

Am y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru cliciwch yma

 


Ffair Nadolig

20/12/19 - Cylchlythyr Nadolig 2019

Cylchlythyr Nadolig 2019 - cliciwch yma


Cylchlythyr Hydref

13/11/19 - Cylchlythyr Hydref 2019

Cylchlythyr Hydref 2019 - cliciwch yma


Datganiad Preifatrwydd
© Hawlfraint 2022 - Ysgol y Gelli - Gwefan gan Delwedd