Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon


Cofnodion:

Mai 5ed, 2021 - Cofnodion Cyfarfod Cymdeithas Rhieni ac Athrawon (Cyfarfod ar Zoom)


Ffair Nadolig

20/12/19 - Cylchlythyr Nadolig 2019

Cylchlythyr Nadolig 2019 - cliciwch yma


Ffair Nadolig

Ffair Nadolig

Bydd Ffair Nadolig Ysgol y Gelli nos Iau 28 Tachwedd. Os oes gennych chi awydd helpu neu drefnu stondin bydden ni’n falch iawn o gael help.

Rydyn ni hefyd yn chwilio am yr eitemau canlynol plîs. Os oes gennych chi unrhyw roddion gallwch chi fynd â nhw draw i’r ysgol plîs. Diolch.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Easyfundraising

Cofiwch am y wefan codi arian yma. Gallwch chi gofrestru ac wedyn drwy brynu pethau ar-lein mae Ysgol y Gelli yn cael arian. Does dim rhaid i chi dalu dim byd ychwanegol. Ewch i www.easyfundraising.org.uk a chwilio am Ysgol y Gelli a chofrestru. Gallwch chi lwytho’r ap i lawr a chodi llwyth o arian wrth i chi wneud eich siopa Dolig!

Gallwch chi gysylltu drwy dudalen Cyfeillion Gelli ar Facebook, Cyfeilliongelli@gmail.com neu drwy’r ysgol.


Datganiad Preifatrwydd
© Hawlfraint 2022 - Ysgol y Gelli - Gwefan gan Delwedd