Dosbarthiadau a Staff

Dosbarthiadau a Staff


Pennaeth - Mrs Alison Halliday
Dirprwy Bennaeth - Mrs Buddug Roberts

Staff Dysgu
Miss Hana Davenport
Mrs Angharad Rhys
Mrs Eleri Hallam – Arweinydd y Cyfnod Sylfaen
Miss Eirian Edwards
Miss Llio Jones
Mrs Sharon Ray
Mr Ian Davies

Cymhorthyddion Dosbarth
Miss Ceryl Hughes
Miss Ffion Williams
Mrs Sandra Cavanah
Miss Shalina Forde
Miss Amanda Jones
Mrs Gillian Owen
Mrs Iona Williams
Mr Cain Thomas
Mrs Gwenan Williams
Miss Kesley Jones

Ysgrifenyddes
Mrs Sharon Ellis Owen

Staff Ategol
Cogyddes - Mrs Jennifer Jones
Arlwyo - Mrs Lynnette Bee, Mrs Tracey Strudwick, Ms Anne Evans, Mrs Samantha Owen
Glanhawraig a Gofal - Mrs Gillian Owen
Glanhawraig - Ms Anne Evans
Clerc Cinio - Mrs Carys Davies Jones
Gorchwylwraig Amser Cinio - Mrs Carys Davies Jones, Miss Ceryl Hughes
Clwb Brecwast - Miss Ceryl a Miss Ffion
Nyrs Ysgol - Mrs Nia Williams

Datganiad Preifatrwydd
© Hawlfraint 2022 - Ysgol y Gelli - Gwefan gan Delwedd