Croeso i wefan Ysgol y Gelli

“Sicrhau fod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial yn addysgiadol, yn emosiynol ac yn gymdeithasol.”


Lleolir Ysgol y Gelli ar Ffordd Bethel yng ngogledd orllewin y dref. Gyda’r holl wyrddni sydd o’i chwmpas, a chaeau’r fferm gyfagos, ceir ymdeimlad o fod yn y wlad hefyd. Mae’n safle delfrydol gydag Ysgol Pendalar a’r Cylch Meithrin drws nesaf, ac o fewn cerddediad byr mae’r Canolfannau Hamdden a Tenis a’r Ysgol Uwchradd – Ysgol Syr Hugh Owen. Gwneir defnydd helaeth o’r canolfannau ac mae gan yr ysgol berthynas dda iawn gyda’r dair ysgol.

darllen mwy

Calendr

Cliciwch yma i weld y calendr yn fwy

Lleoliad

Cysylltwch â Ni

Ysgol y Gelli
Ffordd Bethel
Caernarfon
LL55 1DU

01286 674847

Ffurflen cysylltu ar-lein - cliciwch yma

Noddwyr


Datganiad Preifatrwydd
© Hawlfraint 2022 - Ysgol y Gelli - Gwefan gan Delwedd