Welcome to the Ysgol y Gelli website

translation coming soon...

“Sicrhau fod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial yn addysgiadol, yn emosiynol ac yn gymdeithasol.”


Lleolir Ysgol y Gelli ar Ffordd Bethel yng ngogledd orllewin y dref. Gyda’r holl wyrddni sydd o’i chwmpas, a chaeau’r fferm gyfagos, ceir ymdeimlad o fod yn y wlad hefyd. Mae’n safle delfrydol gydag Ysgol Pendalar a’r Cylch Meithrin drws nesaf, ac o fewn cerddediad byr mae’r Canolfannau Hamdden a Tenis a’r Ysgol Uwchradd – Ysgol Syr Hugh Owen. Gwneir defnydd helaeth o’r canolfannau ac mae gan yr ysgol berthynas dda iawn gyda’r dair ysgol.

READ MORE

Calendar

To view the calendar in a larger size - click here

Location

Contact Us

Ysgol y Gelli
Ffordd Bethel
Caernarfon
LL55 1DU

01286 674847

Online contact form - click here

Sponsers


Privacy Notice
© Copyright 2022 - Ysgol y Gelli - Website by Delwedd